Scroll Top

Algemene Voorwaarden

 1. Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling en transactie tussen BeautyLounge Lichtenvoorde en een klant. Wanneer een klant bij BeautyLounge Lichtenvoorde een behandeling ondergaat, gaat zij/hij automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.
 2. Opleidingen BeautyLounge Lichtenvoorde zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Wij voeren alle behandelingen uit, in het bezit van diploma’s en certificaten.
 3. Afspraken De klant moet verhindering voor een afspraak uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan BeautyLounge Lichtenvoorde melden. Indien de klant deze verplichting niet tijdig nakomt, zijn wij genoodzaakt 50% van het bedrag voor de afgesproken behandeling aan de klant in rekening te brengen. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene van de wet en jurisprudentie daarover zegt.
 4. Betaling BeautyLounge Lichtenvoorde vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon of op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contact of per pin te voldoen.
 5. Aanbiedingen Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. BeautyLounge Lichtenvoorde kan niet aan aanbiedingen gehouden worden wanneer deze redelijkerwijs een vergissing of verschrijving bevat.
 6. Cadeaubonnen Cadeaubonnen van BeautyLounge Lichtenvoorde blijven altijd geldig mits een datum is genoteerd en zijn niet tegen contanten in te ruilen. De volledige waarde van de bon kan als betaling worden gebruikt, dit impliceert dat betalingen kleiner dan de waarde van de bon door BeautyLounge Lichtenvoorde niet zal worden gecompenseerd middels contanten.
 7. Persoonsgegevens & Privacy De klant voorziet BeautyLounge Lichtenvoorde vóór de behandeling van alle gegevens, waarvan de salon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. BeautyLounge Lichtenvoorde neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een klantenkaart. BeautyLounge Lichtenvoorde behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. BeautyLounge Lichtenvoorde zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.
 8. Aansprakelijkheid BeautyLounge Lichtenvoorde is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat BeautyLounge Lichtenvoorde is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. BeautyLounge Lichtenvoorde is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon.
 9. Beschadiging & Diefstal BeautyLounge Lichtenvoorde heeft het recht van de klant een schadevergoeding te vorderen indien de klant onrechtmatig handelt jegens BeautyLounge Lichtenvoorde en haar eigendommen. BeautyLounge Lichtenvoorde meldt diefstal altijd bij de politie.
 10. Klachten Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen drie werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan BeautyLounge Lichtenvoorde. BeautyLounge Lichtenvoorde moet de klant binnen vijf werkdagen antwoord geven.
 11. Behoorlijk gedrag De klant behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft BeautyLounge Lichtenvoorde het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
 12. Recht Op elke overeenkomst tussen BeautyLounge Lichtenvoorde en de klant is het Nederlandse recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.