Scroll Top

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

BeautyLounge Lichtenvoorde, Broekboomstraat 4, 7131DW Lichtenvoorde, 06-14806885, info@beautyloungelichtenvoorde.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals genoemd in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die BeautyLounge Lichtenvoorde verwerkt van haar klanten.
Als je klant wordt of om een andere reden persoonsgegevens verstrekt aan BeautyLounge Lichtenvoorde, dan geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens te verwerken.

Wij adviseren je om de privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
1. NAW-gegevens: Voor en achternaam, Adresgegevens en Woonplaats
2. Emailadres
3. Telefoonnummer
4. Geboortedatum
5. eventuele Bijzondere persoonsgegevens:
– gezondheidsgegevens via intakeformulier zoals allergieën, medicatie en/of (huid)aandoeningen.
– Voor en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te volgen. Deze foto’s worden uitsluitend intern gebruikt of met toestemming voor Sociale media(onherkenbaar) en bij de vraag om advies bij de leverancier.

De persoonsgegevens worden gebruikt voor:
– Naam, telefoonnummer en emailadres worden gebruikt voor het contact over de afspraken.
– Naam, adres, telefoonnummer en emailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en acties.
De Bijzondere persoonsgegevens worden gebruikt voor:
– Om de behandelingen zo veilig mogelijk te kunnen uitvoeren zijn de geboortedatum, eventuele allergieën, medicatie en/of (huid)aandoeningen van belang om te weten. Bij sommige behandelingen kan dit namelijk een contra-indicatie zijn.

E-mail berichtgeving:
BeautyLounge Lichtenvoorde gebruikt je voor en achternaam en e-mailadres om de nieuwsbrief met informatie over acties, diensten en andere interessante informatie te versturen. Afmelding voor zulke nieuwsbrieven zijn te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Bewaartermijnen
De persoonsgegevens blijven verwerkt en bewaart tot het moment dat je verzoekt de gegevens te verwijderen. Dan worden de persoonsgegevens vernietigd.

Beveiligingsmaatregelen
-Ter bescherming van je persoonsgegevens zijn passende maatregelen getroffen. Wij zullen er alles aan doen om misbruik, verlies, toegang door onbevoegden en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan.
-Voor de verwerking van de persoonsgegevens maken wij gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Met deze verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst.

Cookies of vergelijkbare technieken
BeautyLounge Lichtenvoorde maakt wel gebruikt van cookies of vergelijkbare technieken op de website. Dit zijn Google Analytics en Google Adwords. Deze cookies worden gebruikt voor marketing doeleinden en om de website te verbeteren.

Gegevens inzage, aanpassen en/of verwijdering
Je hebt te allen tijde recht om een verzoek in te dienen om jouw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. BeautyLounge Lichtenvoorde zal dit verzoek in behandeling nemen en binnen 4 weken na ontvangst hierover contact met je opnemen.

Indien je klachten hebt over de wijze waarop BeautyLounge Lichtenvoorde jouw persoonsgegevens heeft verwerkt of het verzoek heeft behandelt, kan je contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.